Waar staat LOTUS voor!

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 door "Het Oranje Kruis" opgericht.

In mei 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doel:

  • Het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen
  • De eenheid en kwaliteit in optredens te bevorderen
  • De kennis en vaardigheid op peil te houden en verder te ontwikkelen
  • Mee te werken aan de opleiding voor het LOTUSdiploma
  • Zoveel mogelijke LOTUS te betrekken bij opleidingen, oefeningen en EHBO-examens van de Eerste Hulp (EHBO) bij eerstehulpverleningsorganisaties en - verenigingen, medische beroepsgroepen en andere zorg-gerelateerde hulpverleningsorganisaties.

Doel van de LOTUS

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die:

  • Een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden
  • Ongevalsletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen
  • Een ongeval in scène kunnen zetten
  • Een ontwerp kunnen maken van een ongevalssituatie

 

Dichterbij de praktijk

Opzet is de Eerste Hulpverlener (lees EHBO-er) in opleiding en de gediplomeerde EHBO-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de  EHBO-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.

Door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHBO-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn.

Door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHBO-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHBO-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen.

EHBO-ers worden door omgaan met LOTUSslachtoffers minder van hun stuk  gebracht bij het zien van wonden, bloed enz., zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.

EHBO-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUSslachtoffers heeft kunnen beoefenen.

  

Vereniging LOTUS®kring Apeldoorn

Lotus studiekring Apeldoorn is op 16 december 1968 opgericht en was daarmee de 8e kring in Nederland. Op 13 oktober 1992 is de kring een vereniging geworden met als naam: "Vereniging Lotus Studiekring Apeldoorn".                Op18 december 2018 is de naam van de vereniging gewijzigd in: "Vereniging LOTUS®kring Apeldoorn". Onze vereniging telt momenteel zo'n 27 enthousiasten leden die zich zoveel mogelijk inzetten om u van dienst te zijn.

Onze vereniging wordt geleid door het bestuur, drie kringinstructeurs en een medisch adviseur. De instructeurs zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grimeren en de acteerprestatie van onze LOTUS. Daarnaast dienen zij voldoende kennis te hebben een ongeval de creëren en te ensceneren. Tevens zijn de instructeurs verantwoordelijk voor de inzet van LOTUS en de kwaliteit van hun optredens bij onze relaties. 

Ongeveer 14 keer per jaar wordt er een kringavond georganiseerd waarin we met elkaar de verschillende letsels/ziektebeelden beoefenen door te grimeren en te acteren met als doel onze kwaliteit als LOTUS uit te breiden en continue te verbeteren.