Wat is Lotus® 

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 door "Het Oranje Kruis" opgericht.

Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doel:

Het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen

De eenheid in optreden te bevorderen

De kennis en vaardigheid op peil te houden en verder te ontwikkelen

Mee te werken aan de opleiding voor de LOTUS-aantekening

Medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, examens oefeningen enz.

 

Doel van de LOTUS

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die:

Een ongevalslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden

Ongevalletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen

Een ongeval in scène kunnen zetten

Een ontwerp kunnen maken van een ongevalsituatie

 

Dichterbij de praktijk

Opzet is de EHBO-er in opleiding en de gediplomeerde EHBO-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de  EHBO-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.

Door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHBO-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn

Door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHBO-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHBO-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen

EHBO-ers worden door omgaan met LOTUS-slachtoffers minder van hun stuk  gebracht bij het zien van wonden, bloed enz., zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen

EHBO-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS-slachtoffers heeft kunnen beoefenen

 

 

Vereniging LOTUS Studiekring Apeldoorn

 Lotus studiekring Apeldoorn is op 16 december 1968 opgericht. Op 13 oktober 1992 is de kring een vereniging geworden met als naam: Vereniging Lotus Studiekring Apeldoorn. Onze vereniging telt zo'n 30 leden.

Onze vereniging wordt geleid door onze studieleiders, dhr. B. Burlage samen met mw. Y. van der Steen. Onze penningmeester is mw. D. Ham en mw. G. Kamphorst is onze secretaris. Tevens maken wij regelmatig gebruik van de ervaring van een arts.

Ongeveer 10 keer per jaar hebben wordt er een kringavond georganiseerd waarin we met elkaar de verschillende letsels/ziektebeelden oefenen door te grimeren en te acteren.