Bestuur

Het dagelijks bestuur van de lotuskring Apeldoorn bestaat uit de volgende personen :

Voorzitter                  : A. Boekestijn
Vice-voorzitter           : J. Brugman
Secretariaat              : G. Kamphorst     lotuskringapeldoorn@gmail.com     
Penningmeester        : H.M. van Essen    henk@lotuskringapeldoorn.nl
V
ice-penningmeester : M. van Bruggen