Bestuur

Het dagelijks bestuur van de lotuskring Apeldoorn bestaat uit de volgende personen :

Voorzitter                  : A. Boekestijn
Vice-voorzitter           : B. Burlage
Secretariaat              : G. Kamphorst     lotuskringapeldoorn@gmail.com
Coördinatie inzetten   : G. Kamphorst     
Penningmeester        : H.M. van Essen    henk@lotuskringapeldoorn.nl